welcome to nugelo.com

Nugelopedia Epistemologi :
Nugelo, hiji perkawis anu upami ditilik-tilik deui nya eta hiji prestasi, ka keyeng kangge ngawangun duriat lami tina rasa hareudang perkawis kawijakan para sepuh urang anu angger salempang kanu welas asri putra putri anu aranom keneh.....
20 agustus 2017